podcast

Creatieve lessen voor begaafde (en vele andere) leerlingen

 •  € 825,- p.p. incl. cursusmap, studieboek 'Begeleiding van hoogbegaafde kinderen', hand-outs, oefenmaterialen en ondersteuning/begeleiding bij de uitvoering van de eindopdracht.
 •  4 bijeenkomsten à 3 uur
 •  Registeruren voor Registerleraar (2017-2018): wordt binnenkort vermeld

 

De opleiding tot leerkracht Basisonderwijs is veelzijdig, maar om de aanwezige of aangeleerde creatieve vaardigheden specifiek ingezet kunnen worden voor het verrijken van het leerstofaanbod voor meer- en hoogbegaafde leerlingen blijkt meestal concrete scholing nodig. Deze cursus richt zich daarop. Het wordt gegeven door academisch geschoolde onderwijskundigen met lesgevende ervaring die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de methode ‘Op Ontdekkingsreis’. Zij geven vanuit de praktijk, gestoeld op de meest actuele wetenschappelijke kaders, vorm en inhoud aan het ontwikkelen van creatieve lessen. Na afloop van deze cursus heeft elke cursist een goed overzicht van de (academische) visies op creatief lesmateriaal en heeft elke cursist (alleen of samen met medecursisten) onder begeleiding zelf een stuk creatief lesmateriaal ontwikkeld, waarmee hij blijk geeft de theorie tot zich genomen en verwerkt te hebben.

 

Studiemateriaal: reader met relevante artikelen uit (academische) vakliteratuur en het boek ‘begeleiding van hoogbegaafden’.

 

toetsing: je ontwikkelt (alleen of samen met enkele medecursisten) een volledig lesproject. De ontwikkeling wordt begeleid door de cursusleider, waar nodig aangevuld met andere experts uit het team van Op Ontdekkingsreis. Na afronding en goedkeuring wordt, als de cursisten hiermee instemmen, het project opgenomen op de website van AntrAciet zodat ook anderen er gebruik van kunnen maken. Hierdoor ontstaat een database met bruikbare, in de praktijk geboren, creatieve projecten of lessenseries voor begaafde en andere leerlingen.

 

Studie-uren: deze training omvat 4 contactmomenten van elk 3 uren, 4 uren literatuurstudie (80 pag. academische vakliteratuur). en 20 uren uitvoering eindopdracht. Totaal 36 studie-uren.

Alles over hoogbegaafdheid (...in één dag)

 

 •  € 169,- p.p. incl. hand-outs, oefenmaterialen en buffet

(bestudering van 'De begeleiding van hoogbegaafde kinderen'

van James T. Webb wordt aanbevolen)

 •  1 studiedag (middag en avond)
 •  Registeruren voor Registerleraar (2017-2018): wordt binnenkort vermeld

 

Doelgroep: deze studiedag is bedoeld voor leerkrachten met ruime ervaring in het werken op de basisschool, maar zonder specifieke kennis voor het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Tijdens een uitgebreide studiedag wordt zowel het kennisniveau als de praktische inzetbaarheid van die kennis sterk vergroot. De leerkracht is na deze studiedag in staat om het begaafde kind beter te begrijpen en pedagogisch goed te begeleiden in plaats van het (uitsluitend) aanbieden van extra uitdaging.

 

Inhoud: De studiedag bestaat uit twee delen: tijdens het middagdeel (14.00-17.00) worden enkele korte lezingen (colleges) gegeven over ‘wat maakt een kind hoogbegaafd’ en ‘wat vraagt een (hoog-) begaafd kind van de leerkracht’. In korte tijd wordt veel verteld. We raden je dan ook aan notitieblok en pen te gebruiken, naast de uitgebreide hand-outs die verstrekt worden.

Vervolgens is er een buffet. Terwijl je eet, kun je met collega’s doorspreken over wat je gehoord hebt.

’s Avonds (19.00-21.30) neem je deel aan enkele inspirerende en praktische workshops. Hierin kun je de kennis van ’s middags toepasbaar maken voor je eigen schoolpraktijk.

 

Deze studiedag is bedoeld voor leerkrachten met ruime ervaring in het werken op de basisschool, maar zonder specifieke kennis voor het begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Tijdens een uitgebreide studiedag wordt zowel het kennisniveau als de praktische inzetbaarheid van die kennis sterk vergroot. De leerkracht is na deze studiedag in staat om het begaafde kind beter te begrijpen en pedagogisch goed te begeleiden in plaats van het (uitsluitend) aanbieden van extra uitdaging.

 

De studiedag bestaat uit twee delen: tijdens het middagdeel (14.00-17.00) worden enkele korte lezingen (colleges) gegeven over ‘wat maakt een kind hoogbegaafd’ en ‘wat vraagt een (hoog-) begaafd kind van de leerkracht’. Vanwege de compacte en geladen lezingen raden we je aan notitieblok en pen te gebruiken, naast de uitgebreide hand-outs die verstrekt worden. In de pauze is er een buffet, waarbij met collega's doorgesproken kan worden. Het avondgedeelte (19.00-21.30) wordt gevormd door enkele inspirerende en praktische workshops waarin de opgedane kennis in een kleine groep en onder leiding van een ervaren cursusleider of vakspecialist toepasbaar gemaakt wordt voor de eigen schoolpraktijk.

 

Studie-uren: deze studiedag omvat 6 contacturen. Aangeraden literatuur is facultatief.

 

 

Opleiding coördinator hoogbegaafdheid

 •  € 795,- p.p. incl. cursusmap, studieboek 'Bright minds, poor grades', hand-outs en oefenmaterialen.
 •  5 bijeenkomsten à 3 uur
 •  Registeruren voor Registerleraar (2017-2018): wordt binnenkort vermeld

 

De klassieker onder de opleidingen van AntrAciet: een praktische opleiding met een gedegen theoretische basis en veel direct toepasbare kennis. De cursist leert van academisch geschoolde onderwijskundigen met les- en leidinggevende ervaring binnen het basisonderwijs (hoog-)begaafdheid signaleren, gedrag duiden, onderwijs en de zorg aan begaafde kinderen optimaal opzetten en vormgeven. Daarnaast is er ruim aandacht voor de plaats van de coördinator binnen de schoolorganisatie.

 

Inhoud: Deze opleiding biedt de deelnemers een gedegen theoretische ondergrond èn levert hen veel praktische kennis. Zowel het signaleren van en het omgaan met (hoog-)begaafde kinderen als het begeleiden van collega's en ouders komt uitvoerig aan de orde. In kleine groepjes worden de deelnemers opgeleid en toegerust om het hoogbegaafdheidsbeleid binnen de school op te zetten, te beschrijven, aan te sturen en bij te stellen. Daarnaast krijgen zij veel achtergrondkennis en ontwikkelen een duidelijk eigen visie op hoogbegaafdheidsbegeleiding, waarmee zij in staat zijn adequaat collega's binnen de eigen school te coachen en te ondersteunen. Gedurende deze opleiding worden enkele praktijkopdrachten uitgevoerd en wordt een beleidsplan geschreven.

 

De deelnemers sluiten de cursus af met een getuigschrift 'coördinator hoogbegaafdheid' en een schoolspecifiek en bruikbaar beleidsplan, een map vol bruikbare materialen en overzichten èn een heldere visie op hoogbegaafdheid.

 

Om succesvol aan deze opleiding deel te kunnen nemen, dienen de deelnemers voldoende onderwijservaring te hebben. Ook moeten ze in de gelegenheid zijn om de praktijkopdrachten binnen de eigen school uit te voeren. Voor een samenvatting van de cursusinhoud: klik op de knop hieronder:

 

Studiemateriaal: een uitgebreide cursusmap met documenten en instrumenten en het boek ‘Bright minds, poor grades’ (Engelstalig).

 

toetsing: je schrijft (met behulp van een aangeleverd model en begeleiding van de cursusleider) een schoolspecifiek beleidsplan of herziet het bestaande plan en je werkt enkele casi uit middels een take-home tentamen

 

Studie-uren: deze training omvat 5 contactmomenten van elk 2,5 uren, 20 uren literatuurstudie (90 pag. academische literatuur in cursusmap en 290 pag. ‘bright minds, poor grades’ en 5 uren uitvoering eindopdracht. Totaal 42 studie-uren.

De Prismalijst

De Prismalijst van AntrAciet is een instrument waarmee het hele emotionele en sociale functioneren van een meer- of hoogbegaafd kind eenvoudig in kaart gebracht kan worden. U vindt uitgebreide informatie over dit instrument op de website www.prismalijst.nl

Begeleiden is maatwerk

Zonder kennis kan niemand goed werken. Scholen ontdekken pas dat ze weinig weten van meer- en hoogbegaafdheid als ze in de praktijk vastlopen. Wij zien liever dat scholen hulp vragen vóórdat ze vastlopen en er dus leerlingen in de knel geraakt zijn.

 

Wij kunnen u verder helpen op een wijze die bij de school past. Of bij het budget, want ook daar zijn grenzen aan. Soms geeft één studiemiddag al een goede aanzet om meer- en hoogbegaafde leerlingen beter te begeleiden.

 

Scholing is bij ons altijd maatwerk. Elke begeleidingsvraag leidt tot een eigen, schoolspecifiek traject. Het aantal bijeenkomsten, de lengte of intensiteit van die momenten, het aantal deelnemers: de school bepaalt het. Wel geven we in een kennismakingsgesprek wat richtlijnen op grond van onze ervaring. Zo weten we dat twee bijeenkomsten met het hele team véél meer rendement opleveren dan één bijeenkomst. En dat iemand die zich binnen de school verder wil specialiseren niet alleen theoretische kennis, maar ook begeleiding op de werkvloer wil.

 

De diepte in...

(opleiding tot gedragsspecialist hoogbegaafdheid)

 •  € 775,- p.p. incl. literatuur (studieboek 'misdiagnoses van hoogbegaafde kinderen'), hand-outs en oefenmaterialen.
 •  4 bijeenkomsten à 3 uur
 •  Registeruren voor Registerleraar (2017-2018): wordt binnenkort vermeld

 

Inhoud: deze opleiding vormt een gedegen verdiepingsslag voor wie zich al langer bezighoudt met het begeleiden van begaafde leerlingen. Je krijgt les van academisch geschoolde onderwijskundigen en/of psychologen met kennis van en ervaring in het (basis-)onderwijs. De cursus is bedoeld voor leerkrachten of Interne Begeleiders met een gedegen basiskennis op het terrein van hoogbegaafdheid. Tijdens deze cursus leer je onderlinge verbanden tussen de positieve desintegratie, de asynchrone ontwikkeling, de overgevoeligheden, de emotionele/morele en de intellectuele ontwikkeling zien en herkennen. Zaken als executieve functies en onderpresteren worden niet alleen behandeld, maar zodanig geanalyseerd dat je de achtergronden gaat begrijpen. Onder leiding van een ervaren psycholoog of orthopedagoog leer je psychometrische rapporten analyseren en op de juiste manier interpreteren. Deze cursus stelt je in staat om op een specialistisch niveau de zorg voor het (hoog-)begaafde kind te optimaliseren, ook in uitzonderlijke situaties.

 

Om je wat meer indruk te geven van de inhoud een greep uit de thema's die behandeld worden:

 • Veel (hoog-)begaafde kinderen krijgen bij onderzoeken een diagnose: ADHD, PDD-NOS, etc. Vaak is de oorzaak niet een stoornis in het begaafde kind, maar in de relatie met zijn omgeving. Door deze (mis-)diagnoses is de kans op inadequate begeleiding en daarmee op beschadiging van het kind levensgroot. Hoe is een terechte diagnose te onderscheiden van een misdiagnose?
 • Veel begaafde kinderen kennen depressieve periodes in hun leven. Ouders maken zich in zo'n fase ernstig zorgen over hun kind, terwijl dit zeker niet altijd nodig is. In een desintegratiefase zijn deze gevoelens en periodes normaal. En met de juiste kennis zijn kinderen in zo'n fase heel goed te helpen.
 • Het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde van het begaafde kind is vrijwel zonder uitzondering matig. Met de juiste kennis en de goede instrumenten en materialen is het niet eens zo moeilijk om het zelfbeeld van kinderen te versterken.

 

Studiemateriaal: ‘Misdiagnose van hoogbegaafden’ en ‘Off the charts; asynchrony and the gifted child’ (Engelstalig)

 

toetsing: je ontwikkelt een bruikbaar plan of instrumentarium voor de begeleiding van een specifieke problematiek. In het materiaal en de verantwoording geef je blijk van de opgedane kennis.

 

Studie-uren: deze training omvat 4 contactmomenten van elk 3 uren, 25 uren literatuurstudie (90 pag. academische literatuur in cursusmap en 290 pag. ‘bright minds, poor grades’ en 5 uren uitvoering eindopdracht. Totaal 42 studie-uren.

 

Begeleiding

AntrAciet biedt u specialisten die u deskundig met raad, maar zéker ook met daad terzijde kunnen staan. Wij weten wat er binnen het onderwijs speelt en hoe het schoolleven in elkaar zit. AntrAciet staat voor gedegen en specialistische kennis, maar de medewerkers hebben door hun brede ervaring in onderwijs, schoolmanagement en begeleiding gevoel voor de juiste verhoudingen. De verschillende divisies binnen AntrAciet zijn ontstaan vanuit ervaren behoeften bij scholen en particulieren. Deze divisies versterken elkaar. Wat echter altijd de kern vormt is de visie van AntrAciet: benader een kind als kind, streef naar welbevinden en stel de persoonlijkheidsontwikkeling centraal.

20 jaar ervaring samengevat in 40 minuten interview

prismalijst

specialist

coordinator

begeleiding

alles over

begaafdheid

maatwerk

creatieve

lessen