expert op het terrein van hoogbegaafdheid

Over AntrAciet

 

AntrAciet is een onderwijsadviesbureau dat op het gebied van hoogbegaafdheid in het hele land actief is. Bevlogen professionals werken aan het optimaliseren van onderwijssituaties in het primair en voortgezet onderwijs door middel van begeleiding en het geven van trainingen aan besturen, directies, intern begeleiders en teams. AntrAciet is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum. Het meest bijzondere dat AntrAciet creëert en uitgeeft is Op Ontdekkingsreis, de integrale methode voor meer- en hoogbegaafden in het basisonderwijs.

 

Op Ontdekkingsreis biedt uitdaging, maar tegelijk méér dan alleen maar ‘uitdaging’. Het kind in zijn totaliteit, de persoonlijkheidsontwikkeling, sociale competenties, verschillende vaardigheden, leerstrategieën, leer- en werkhouding; Op al die punten en nog vele meer biedt Op Ontdekkingsreis het kind duidelijke handvatten. Verpakt in speelse werkvormen of uitdagende opdrachten, maar steeds gericht op het vergroten van competenties.

 

Als zorgaanbieder mag AntrAciet naast scholen, ook gemeenten, kinderen, jongeren en hun ouders tot de klantenkring rekenen. Al vanaf 2006 zet AntrAciet zich breed in om hoogbegaafden inzicht te geven in het eigen denken en voelen, talenten te ontdekken, belemmeringen weg te nemen en kansen te creëren. Gemeenten, ouders en jeugd hebben in de afgelopen 15 jaar de weg naar AntrAciet leren vinden en zijn gegaan! Inmiddels is er door de loop van de jaren, mede door het organiseren van kampen, een heuse AntrAciet-commune ontstaan…

drs. Artine Holleman

drs. Anton Bongiovanni

AntrAciet

Franseweg 80

3921 DK Elst (U)

tel. 085-06 02 06 7

2024 AntrAciet©

expert op het terrein van hoogbegaafdheid