expert op het terrein van hoogbegaafdheid

Oudercursus Als ouder vervul je een cruciale rol in de ontwikkeling van je kind. Maar hoe weet je wat je kind beleeft? Hoe je kind zichzelf ziet en de wereld ervaart? Hoe kun je in gesprek blijven, ook als je kind in de puberteit komt? Op al deze vragen wordt ingegaan tijdens de oudercursus. Op een praktische manier krijg je adviezen en handvatten om je kind goed te begrijpen en te begeleiden. En niet alleen ‘algemeenheden’ maar ook jouw persoonlijke vragen als ouder worden op een serieuze, betrokken manier beantwoord. Tijdens de cursusavonden staan de eventuele moeilijkheden die je tijdens de opvoeding van je (hoog-)begaafde kind kunt tegenkomen centraal. Hoewel thema's als 'extra uitdaging' en een onverzadigbare honger naar kennis wel de revue passeren, ligt de focus tijdens deze cursus ook op het terrein van de persoonlijkheidsontwikkeling. De cursus wordt bij voldoende belangstelling gedurende vier avonden in jouw regio gegeven. Elke avond staat een ander thema centraal. Hieronder geven we kort de cursusinhoud per avond aan. 1. Intelligent of begaafd? Tijdens de eerste avond bespreken we met elkaar wat het verschil is tussen een intelligent en een hoogbegaafd kind. Zit het verschil in het IQ? Of zijn er andere factoren die maken dat het ene kind ‘intelligent’ is en het andere zich als ‘hoogbegaafd’ laat zien? We leren je wat het verschil is, hoe je ze herkent, maar ook wat de verschillende typen kinderen nodig hebben en hoe je ze dat zo goed mogelijk kunt bieden. 2. Fasen in de ontwikkeling Elk kind doorloopt diverse stadia tijdens de ontwikkeling van baby tot volwassene. Dit geldt voor zowel de lichamelijke als de verstandelijke, de emotionele en de morele ontwikkeling. Wanneer je als opvoeder zicht hebt op de diverse stadia, ben je beter in staat om je kind te begrijpen en óók om je kind te begeleiden naar het volgende stadium. Lastig is dat de ontwikkeling van bovengemiddeld intelligente kinderen niet ‘volgens het boekje’ verloopt: de diverse stadia vallen niet gelijk. Terwijl de verstandelijke ontwikkeling soms onnavolgbaar snel verloopt, lopen de emotionele en de morele ontwikkeling veelal achter ten opzichte van leeftijdgenoten. Tijdens de cursus krijg je handvatten om je kind te begrijpen en te begeleiden. 3. In gesprek met mijn kind Het gesprek met bovengemiddeld intelligente kinderen is soms niet eenvoudig: veelal kunnen ze uitstekend redeneren, zodat een eenvoudige vraag ontaardt in een eindeloze discussie. Of ze komen met vragen waar jij óók geen antwoord op hebt, terwijl ze véél te diep nadenken over de wereldproblematieken of andere onoplosbare vraagstukken. Hoe moet je daarmee omgaan? En hoe geef je je grenzen aan zonder dat dit aanleiding vormt voor heftige en vermoeiende discussies? 4. In gesprek met anderen Jouw kind heeft in de eerste plaats behoefte aan begrip, veiligheid en rust. Een kind met een afwijkend hoge intelligentie heeft vooral behoefte aan “kind-zijn”. Begrijpt jouw omgeving dit? Of heb je vooral het gevoel je kind te moeten verdedigen? En hoe is het contact met school? Voel je dat je samen staat voor het welbevinden van jouw kind of moet je voor je kind ‘vechten’? Wat mag je vragen van de school en wat niet? We gaan tijdens de vierde avond uitgebreid op deze vragen in.

AntrAciet

Franseweg 80

3921 DK Elst (U)

tel. 085-06 02 06 7

2024 AntrAciet©

expert op het terrein van hoogbegaafdheid