expert op het terrein van hoogbegaafdheid

NPO

 

Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Extra geld voor ondersteuning van kinderen die het nodig hebben.

 

Door de coronacrisis hebben veel kinderen minder aandacht gekregen bij het leren en ontwikkelen dan ze nodig hebben. Voor deze kinderen stelt het kabinet geld beschikbaar voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.

 

Wij weten dat scholen het druk hebben, zeker in deze periode. Daarom denken wij graag mee bij het vormgeven van deze ondersteuningsprogramma’s.

 

Wat adviseert AntrAciet?

 

Bij Antraciet zijn we ervan overtuigd dat het tijdelijk inzetten van extra handen in het onderwijs en extra tijd vrijmaken om te kunnen werken aan de (totale) ontwikkeling van de kinderen prioriteit heeft. Tegelijkertijd denken we dat scholen de kans moeten grijpen om met de middelen die beschikbaar komen een duurzame ontwikkeling te realiseren. We denken dan onder andere aan de uitdaging om binnen de school passend onderwijs te realiseren: in te kunnen spelen op specifieke onderwijsbehoeften, om te kunnen gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag (hoogbegaafdheid) en aan het versterken van het pedagogisch en didactisch handelen in het algemeen. We raden aan om deze aandachtspunten te verbinden met de huidige  schoolontwikkelingsplannen.

 

In de afgelopen corona-periode is meer en meer duidelijk geworden dat hoogbegaafde kinderen en jongeren het heel moeilijk hebben gekregen. Het feit dat zij veel meer van de wereld om hen heen begrijpen, meekrijgen en moeten verwerken op tè jonge leeftijd leidt er toe dat zij veel meer zorgen kennen, problemen waarnemen, voor ieder onbegrijpelijke en onverteerbare zaken uit de media méér meedragen dan leeftijdsgenoten. Daarbij genomen dat de plusklas, pluswerk etc. tijdens de lockdown (bijna) geheel heeft stilgelegen maakt dat zij het extra moeilijk hebben. Dat ‘moeilijk hebben’ ligt misschien niet op het vlak van scores neerzetten maar wel op vastlopen met zichzelf en de wereld om hen heen.

 

Het tè veel begrijpen en meekrijgen van het nieuws en de ontwikkelingen maakt dat hoogbegaafden – hoewel op het eerste gezicht misschien niet merkbaar – het zwaar hebben. AntrAciet biedt handvatten, oplossingen en tools om deze groep weer veerkrachtig, optimistisch, gemotiveerd en daadkrachtig te krijgen!

 

Wat kan AntrAciet hierin voor jouw school betekenen?

 

AntrAciet is een onderwijsadviesbureau dat op het gebied van hoogbegaafdheid in het hele land actief is. Bevlogen professionals werken aan het optimaliseren van onderwijssituaties in het primair en voortgezet onderwijs door middel van begeleiding en het geven van trainingen aan besturen, directies, intern begeleiders en teams.

 

Het meest bijzondere en passende in het kader van NPO m.b.t. hoogbegaafden dat AntrAciet creëert en uitgeeft is Op Ontdekkingsreis, de integrale methode voor meer- en hoogbegaafden in het basisonderwijs. Op Ontdekkingsreis biedt uitdaging, maar tegelijk méér dan alleen maar ‘uitdaging’. Het kind in zijn totaliteit, de persoonlijkheidsontwikkeling, sociale competenties, executieve functies, verschillende vaardigheden, leerstrategieën, leer- en werkhouding; Op al die punten en nog vele meer biedt Op Ontdekkingsreis het kind duidelijke handvatten. Verpakt in speelse werkvormen of uitdagende opdrachten, maar steeds gericht op het vergroten van competenties. Hiermee is Op Ontdekkingsreis een uitstekende aanvulling op het schoolprogramma.

 

Wat is Op Ontdekkingsreis?

 

Op Ontdekkingsreis is opgebouwd volgens een duidelijk systeem. Alle leertheoretische, (ontwikkelings-)psychologische en pedagogische kennis die eraan ten grondslag ligt, kan niet  in een paar regels beschreven worden. Om hier zicht op te krijgen is een vrijblijvend gesprek of een presentatie op school mogelijk.

 

Ga in ieder geval nu naar www.opontdekkingsreis.com en maak alvast kennis met deze bijzondere methode! Behalve een inhoudelijke kennismaking is er ook informatie over aanschaf en implementatie te vinden. Onder het kopje ‘downloads’ is het mogelijk materialen te downloaden om te proberen in de praktijk. Neem na je kennismaking contact op voor meer informatie en stel je vragen in een persoonlijk gesprek.

 

Kijk nu snel bij cursussen als je al met Op Ontdekkingsreis werkt en het gebruik in de praktijk wilt optimaliseren om hoogbegaafden in jouw school de kans te geven zich optimaal te ontplooien.

 

 

AntrAciet

Franseweg 80

3921 DK Elst (U)

tel. 085-06 02 06 7

2021 AntrAciet©

expert op het terrein van hoogbegaafdheid