expert op het terrein van hoogbegaafdheid

Missie

 

Leer hoogbegaafde kinderen en jongeren kennis en inzicht verwerven in eigen denken en voelen, talenten ontdekken, belemmeringen wegnemen en kansen creëren.

 

Geef hun ouder(s), scholen en andere professionals de tools hen daarbij te helpen en te stimuleren.

 

 

 

Visie

 

Ongeveer 2.5 % van alle mensen is hoogbegaafd. De meeste mensen hebben er dus niet  of nauwelijks mee te maken en denken nog wel eens: ‘Ze komen er wel…’. Maar als je er wel, persoonlijk of professioneel, mee te maken hebt of je erin verdiept, ontstaat een ander beeld. Wanneer spreek je eigenlijk van hoogbegaafdheid? En waarom hebben hoogbegaafden toch die extra aandacht nodig?

 

 

Hoogbegaafdheid: alleen een hoog IQ?

 

Zeker weten: hoogbegaafden zijn intelligent! Ze ontdekken graag de wereld om hen heen, hebben aan een half woord genoeg om iets helder te krijgen en lopen op deze manier al gauw voor op hun leeftijdgenoten. Maar hun intelligentie zegt lang niet alles over hen… als hoogbegaafde ben je niet uitsluitend getypeerd door een (enorm) hoog IQ. Hoogbegaafden zijn, voelen en reageren anders dan anderen. Dit anders-zijn omvat meer dan alleen de intelligentie. Ook in hun gevoeligheid, hun kwetsbaarheid, hun humor, hun manieren en strategieën om problemen aan te pakken… op al die gebieden is een hoogbegaafde anders. Hoogbegaafden zijn vaak niet alleen op cognitieve vlakken maar ook op andere terreinen opvallend sterk: ze excelleren ook op muzikaal of creatief vlak vaak extreem.

 

 

Veelbelovend zijn maar weinig zelfvertrouwen hebben

 

Was het maar waar dat alle hoogbegaafden tot excelleren kwamen, hetzij op cognitief, hetzij op creatief, muzikaal of welk ander niveau dan ook… De praktijk laat ons zien dat hoogbegaafden soms helemaal niet uit de verf komen; Integendeel. Ze voelen zich onbegrepen, soms zelfs ‘dom’, missen de aansluiting bij leeftijdgenoten en zijn ontmoedigd geraakt. Ze komen nauwelijks of niet tot presteren en missen het zelfvertrouwen en de motivatie om aan te pakken.

 

Een hoogbegaafde heeft in principe alles in huis om tot mooie prestaties te komen of bijzondere talenten tot bloei te laten komen! Maar heel vaak is daarvoor nèt een extra zetje nodig: het omzetten van begaafdheid in mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten. En dat is niet verwonderlijk of raar: leer- en ontwikkelingsprocessen verlopen bij hoogbegaafden via heel andere lijnen. Een begaafde, maar ook zijn of haar ouders en school, kunnen er dan ook niet vanuit gaan dat de ontwikkeling, zowel intellectueel als emotioneel, als vanzelf goed verloopt.

 

 

Van begaafd naar optimaal ontplooien

 

Wij, bij AntrAciet, beginnen daarom niet met uitdaging en ook niet met het sociaal functioneren, maar nog een niveau dieper: bij het zelfbeeld en de eigenwaarde. Daardoor krijgt het geheel aan sociale vaardigheden een basis, waar het hoogbegaafde kind levenslang op kan voortbouwen. Sociale vaardigheden zijn essentieel om zich in het leven optimaal te kunnen ontplooien en tot bloei te komen. Wij nemen het kind, de jongere bij de hand in een zoektocht naar een goede sociale interactie!

 

Het leren leren bijvoorbeeld moet daarnaast echt op gang gebracht worden, waarbij adequaat ingespeeld moet worden op het individuele leer- en ontwikkelingsproces van het begaafde kind. Onze aanpak is erop gericht het kind intrinsiek te motiveren voor de taken die het krijgt. Dat het daarnaast de opdrachten als boeiend en motiverend ervaart, is mooi meegenomen. Maar hoofddoel is om de hoogbegaafde jongere te motiveren tot een goede leer- en studiehouding.

 

Tegelijk hebben ook ouders goede begeleiding nodig. Voor hen maken we inzichtelijk wat hoogbegaafdheid is en geven we ze adviezen en handvatten voor de omgang met en de begeleiding van hun kind(eren). Door het toerusten van de ouders wordt sociaal-emotionele groei van hun hoogbegaafde kinderen bevorderd. Op deze manier wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd en verbeteren de sfeer en onderlinge verhoudingen ook thuis.

 

Een goede leeromgeving zijn èn een positieve sociale context bieden aan hoogbegaafde jongeren stelt hoge eisen aan het begaafdheidsbeleid van scholen en aan het vormgeven daarvan door de docent of leerkracht. Wij, bij AntrAciet, ontwikkelen en bieden de integrale methode voor hoogbegaafden in het basisonderwijs Op Ontdekkingsreis aan, www.opontdekkingsreis.com. Door deze methode te implementeren staat het beleid als een huis en worden voor alle groepen in de basisschool tools in handen gegeven om hoogbegaafde leerlingen te laten groeien!

 

Op alle terreinen van hoogbegaafdheid wijst AntrAciet de juiste weg, zodat begaafde kinderen en jongeren zich met een goed zelfbeeld als basis positief en volledig kunnen ontwikkelen. Om zo hun talenten optimaal te kunnen ontplooien.

 

 

AntrAciet

Franseweg 80

3921 DK Elst (U)

tel. 085-06 02 06 7

2021 AntrAciet©

expert op het terrein van hoogbegaafdheid